Tarvitseeko sisältömarkkinoinnin strategiasi päivitystä?

02

Kartoitetaan yhdessä tilanteesi

03

Voit rentoutua, kun Lucky Levi hoitaa sisältömarkkinoinnin puolestasi

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinoinnin merkitys on korostunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana organisaatioiden markkinointiviestinnässä. Sisältömarkkinoinnin käsite on näin ollen nostettu jalustalle, sillä lukuisten kanavien tarjoamat mahdollisuudet ovat tuottaneet erinomaisen väylän kohti asiakaslähtöisen markkinoinnin kehittämistä.

sisältömarkkinointiSisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan sosiaalisen median myötä syntynyttä markkinointitekniikkaa, jossa yrityksen kohderyhmälle pyritään tuottamaan jatkuvaa, järjestelmällistä ja johdonmukaista mediasisältöä , jota kohderyhmä arvostaa oikein valittujen kanavien kautta.  Hyvin suunniteltuun sisältömarkkinointiin kuuluu vahvasti mukaan myös jatkuva vuorovaikuttaminen asiakkaiden kanssa.

Terminä sisältömarkkinointi on varsin uusi ja näin ollen varsinkin perinteisissä, pitkän linjan yrityksissä sen vaikutukset liiketoiminnan menestymiseen usein aliarvioidaan perinteisten markkinointimetodien rinnalla. Yritykselle voi halusta huolimatta olla jopa haastavaa keksiä omalle brändille sopivaa sisältömarkkinoinnin strategiaa, kun muun muassa resurssipula lyö ranteen vahvuista kapulaa rattaisiin. Lucky Levi on paikalla auttamassa juuri tämän tapaisten skenaarioiden aikana, kun laatua tarvitaan kustannustehokkaasti sekä nopeasti.

Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi on iso osa nykyajan yritysbrändien muodostamista ja niiden ylläpitämistä tukevan strategian mukaisena. Lucky Levi tuntee tämän päivän kentän sosiaalisessa mediassa ja ensiluokkaisen kalustomme avulla tuotamme asiakkaillemme vakuuttavaa ja yhdenmukaista sisältöä tekstinä.

Mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Oma studioympäristömme takaa asiakkaillemme pääsyn ensiluokkaiseen välineistöön, joilla tekstin, äänen ja kuvan tuotannot vastaavat päivän parhaita standardeja. Näin sisällöstä pystytään luomaan mahdollisimman uniikkia ja eri tuotannoilla voimme luoda kokonaisuuksia, joita kohderyhmäsi osaa arvostaa.

Lucky Levi – Kattavaa sisältömarkkinointia yrityksesi arvoilla

Laadukkaan sisältömarkkinoinnin niksit hautautuvat paljon pintaa syvemmälle. Ensimmäisellä vilkaisulla sosiaalisen median ylläpito ja parhaiten palveluun soveltuvien kanavien valikoiminen vaikuttaa yksinkertaiselta toimenpiteeltä. Todellisuudessa yhtenäinen ja uusasiakashankinnan kannalta olennainen sisältömarkkinointi vaatii huolellisesti suunnitellun strategian ja toimintasuunnitelman, jotta organisaation arvot ja brändin tavoitteet pystytään ilmentämään asiakkaille parhaalla mahdollisella tavalla.

Lucky Levi tuottaa asiakkailleen täyden palvelun strategioita, toteutusta ja ylläpitoa. Autamme asiakastamme tunnistamaan otollisen kohderyhmänsä sisältömarkkinointiin ja löytämään oikeat kanavat tämän asiakas-segmentin tavoittamiseen.

Osallistumme aktiivisesti sisällön suunnitteluun ja harjoitamme avointa kanssakäymistä asiakkaidemme kanssa. Lopulliset päätökset sisällöstä nidotaan osaksi vaiheittaista strategiaa, jonka tuloksena synnytämme onnistunutta sisältömarkkinointia kohdeyrityksestä riippumatta strategisesti ja suunnitelmallisesti viilaten.

Seuraamme sosiaaliseen mediaan sijoittuvan sisältömarkkinointimme tulosta jatkuvalla syötöllä. Data-analyytikan avulla pystymme seuraamaan reaaliajassa sisältömarkkinointimme tulosta ja näin ollen pystymme vaivattomasti muuttamaan lyhyen aikavälin strategiaamme paremmin soveltuvaksi ja tuloksellisemmaksi.

Sisältömarkkinointi – tavoitteet ja strategia

Sisältömarkkinoinnilla pyritään levittämään arvolähtöistä tietoa yrityksestä ja luomaan brändiä vahvistavaa sisältöä. Yrityksen strategiaan soveltuva sisältö voi olla esimerkiksi viraalimedian tuottamista, ohjeistusta, tuotteiden pariin ohjaamista tai muuten vain organisaation henkeen sopivaa huumoripitoista sisältöä unohtamatta tietenkään asiakkaiden omaa panosta yrityksen kanavissa. Avullamme onnistut tuottamaan yhtenäistä mediaa tarpeestasi riippumatta osana laajaa ja säännöllistä strategiaa.

Tavoitteena väkevällä sisältömarkkinoinnilla on saavuttaa seuraajakuntaa ja saada heidät niin sanotusti brändiuskollisiksi yrityksen palveluille ja tuotteille. Brändin tunnettavuuden lisääminen on näin ollen avainasemassa. Sisältömarkkinoinnilla pyritään myös kasvattamaan verkkosivujen konversiota, eli toisin sanoen muuttamaan sivustolla vierailevat kävijät maksaviksi asiakkaiksi. Sisältö nousee arvoon samoin myös jälkimarkkinoinnissa, kun asiakkaiden halutaan höydyntävän palveluiden antia uudelleen.

Sisältömarkkinoinnin merkitystä uusasiakashankinnassa ei näin ollen koskaan pidä aliarvioida. Laadukas sisältö on avain aktiiviseen seuraajakuntaan, jonka muutos aktiivisiksi asiakkaiksi vaikuttaa positiivisesti yrityksen kassavirtaan. Lucky Levi varmistaa organisaatiollesi yhtenäisen sisältömarkkinointi-strategian, jonka avulla tuot brändisi ja yrityksesi arvot valtavirran tietoisuuteen näköiselläsi tavalla.

Lucky Levi sisältömarkkinointi – luottokumppani mediasisältöösi

Käsittelemme jokaista sisältömarkkinoinnin projektiamme yksilöllisesti hyödyntäen monialaista osaajaporukkaamme parhaalla mahdollisella tavalla tarjoten asiakkaillemme uniikkeja ja paikoittain jopa rajoja rikkovia ratkaisua sisältömarkkinoinnin piiriin. Olemme luomisprosessin aikana aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen, jolloin voimme tarjota juuri sinun yritykselle sopivia metodeja ja markkinoinnin kanavia sosiaalisesta mediasta ja sen ulkopuolelta.

Osaava tiimimme on erikoistunut tuottamaan laadukasta sisältöä tekstinä, kuvana ja äänenä, jolloin esimerkiksi videotuotantomme on kirjallisen annin lisäksi aivan omalla tasollaan. Autamme asiakastamme tunnistamaan vahvuudet, joita voimme käyttää hyväksi osana sisältömarkkinoinnin kokonaisuutta oikealle kohderyhmälle. Analysoimme tulosten lisäksi myös kohderyhmän tarpeet huolellisesti, jotta osaamme tuottaa asiakkaillemme juuri heidän arvostamaansa materiaalia.

Ota yhteyttä, kun tarvitset luotettavan ja avoimella toiminnalla operoivan kumppanin sosiaalisen median kentälle luomaan juuri sinun yrityksesi näköistä sisältöä. Markkinoidaan sisällön avulla yhdessä organisaatiollesi vakaampi seuraajakunta, joka palaa palveluidesi äärelle kerta toisensa jälkeen, nostaen brändiuskollisuuden uusiin svääreihin.